Denne tar deg tilbake til startsiden
   Til startsiden
   Hovedsider:
   Å bli gravid
   Å være gravid
   Å ha barn
   Om siden
   Send mail

Det blir ikke lenger lagt ut dagbøker på ventenett!

Alt av personlig svangerskapsrelatert stoff er for tiden å finne på Magesiden.

Disse sidene er ikke laget som oppslagsverk og kan ikke erstatte et besøk til lege!