Denne tar deg tilbake til startsiden
   Til startsiden
   Hovedsider:
   Å bli gravid
   Å være gravid
   Å ha barn
   Om siden
   Send mail

I Norge vil alle gravide få tilbud om ultralydsundersøkelse i uke 17-19 i svangerskapet. Ultralyd er et viktig hjelpemiddel til å oppdage eller utelukke visse misdannelser. Under undersøkelsen vil man også kunne fastsette terminen mer nøyaktig.
Selve ultralydsundersøkelsen består av å få frem et bilde på en skjerm ved hjelp av lydbølger. Bilder viser barnet, hvor stort det er, hvordan det ligger i livmoren, og hvor morkaken er plassert i forhold til fosteret og åpningen. Man vil også kunne oppdage om man bærer på fler enn et barn.
Bildet er utydelig, men personen som utfører undersøkelsen er godt kjent med det og vil forklare deg/dere hva dere ser.
Ultralydsundersøkelsen er så langt man vet ufarlig for den gravide og fosteret - og er uten smerter.
Før man drar på undersøkelsen bør man skaffe seg god informasjon om hva undersøkelsen går ut på, hensikten og hvilke valgsituasjoner man kan bli stillt overfor dersom ikke alt er som det skal med fosteret.


Bildet er tatt i uke 16.
På dette bildet holder fosteret
hendene ved ansiktet. Man skimter
en hånd på hver side av hodet.

Bildet er tatt i uke 18.
På dette bildet ser man ansiktet.
Fosteret gjesper.


Bildet er tatt i uke


Bildet er tatt i uke


Bildet er tatt i uke


Bildet er tatt i uke


Bildet er tatt i uke
Tvillinger. Man kan se begge
hodene ved siden av hverandre.


Bildet er tatt i uke
Bildet er fra 3D-ul
ved Majorstuaklinikken.


Bildet er tatt i uke
Bildet er fra 3D-ul
ved Majorstuaklinikken.


Bildet er tatt i uke
Bildet er fra 3D-ul
ved Majorstuaklinikken.
BabyGuiden
DoktorOnline
SnartGravid
BarniMagen
Flere linker
Disse sidene er ikke laget som oppslagsverk og kan ikke erstatte et besøk til lege!